15 oktober 2019

AED’s - Perspectiefnota 2019 deel 2

 

AED’s kunnen levensreddend zijn in het geval van een hartstilstand en het is belangrijk dat er voldoende AED’s met voldoende gekwalificeerde mensen op bepaalde plaatsen en momenten beschikbaar zijn.

Op 24 juni j.l. hebben we dat weer gezien toen het alarmnummer niet bereikbaar was.

Vorig jaar hebben wij expliciet gevraagd of er voldoende AED’s beschikbaar zijn zowel qua afstand als per moment van de dag en hebben ook gevraagd of dat in kaart is gebracht.

Van het College hebben we een toezegging ontvangen voor een rapportage.