5 mei 2015

Amendement aangenomen: gebed behouden!

Amendement aangenomen: gebed behouden!

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 april jl. heeft de SGP ingestemd met een amendement (wijziging) op het voorstel tot afschaffing van het ambtsgebed. Afschaffing was door dit amendement niet meer aan de orde. Het gewijzigde voorstel betekent wel dat het ambtsgebed niet meer bij de opening, maar voorafgaand aan de opening van de gemeenteraadsvergadering uitgesproken zal worden. Dit amendement is aangenomen. Vanwege de niet-confessionele meerderheid zag het er die dag eerst naar uit dat het ambtsgebed volledig uit het reglement verwijderd zou worden. Uiteindelijk is dus anders besloten. De SGP heeft, zoals onze fractievoorzitter Breunis van de Weerd aangaf, “node ingestemd” met deze aanpassing. De SGP hecht veel waarde aan het ambtsgebed en zou graag gezien hebben dat dit gebed binnen de formele vergadering behouden kon blijven.

Door Van de Weerd is ook benadrukt dat het gebed een tere zaak is, waar wij geen politiek mee willen bedrijven. De SGP waardeert daarom dat CDA, PvdA, ChristenUnie en GemeenteBelangen, het voorstel tot aanpassing hebben gedaan vanuit de intentie om polarisatie rond het ambtsgebed te voorkomen. Daarnaast is geconstateerd dat het gebed na aanpassing nog steeds wel een onderdeel is van het formele reglement van de gemeenteraad. Dat vindt de SGP een groot goed!

Afhankelijkheid van God

Met dit gebed betonen we onze afhankelijkheid van de Heere en hebben we Zijn eer op het oog. Daarnaast richt dit gebed zich op het welzijn van de onze gemeente. Voor de SGP zijn dit waardevolle elementen. Het behoud daarvan is in de voorafgaande discussie steeds onze inzet geweest, zowel tijdens de oordeelvormende vergadering (zie nieuwsbericht 03-04-15) als tijdens de besluitvormende vergadering van 16 april jl. Door de SGP is toen de volgende stemverklaring afgegeven:

“De SGP hecht veel waarde aan het ambtsgebed. Hiermee betonen we ons afhankelijk te weten van de Heere en vragen we Hem om wijsheid bij het besturen van deze gemeente. Het afschaffen van het ambtsgebed is weer een stap in het loslaten van de christelijke historie van de gemeente Ede. Het verlaten van de Bijbelse waarden en normen heeft grote negatieve effecten op de hele Edese samenleving. De SGP zal tegen het initiatiefvoorstel van de VVD stemmen.”

Tijdens deze besluitvormende vergadering is hoofdelijk gestemd over het ingediende voorstel tot afschaffen. Met 19 voor en 19 tegen staakten toen de stemmen. Het voorstel is daarop opnieuw geagendeerd voor de vergadering van 30 april jl. Toen is bovengenoemd amendement aangenomen. En ondanks de gemengde gevoelens mag de SGP ook opmerken dat met dit besluit het gebed voor het welzijn voor onze gemeente is behouden!

Kees van Wolfswinkel, fractievolger