17 november 2015

Asielzoekerscentrum

Persbericht SGP Ede – 17-11-2015

De SGP is van mening dat een Asielzoekerscentrum (AZC) in Otterlo voor de opvang van 600 vluchtelingen ongewenst is. Daarom dient wat de SGP betreft het college met het COA te onderhandelen over enkele kleinere opvangcentra in Ede of Regio Food Valley, passend bij het gebied binnen de gemeente Ede of elders in de Regio Food Valley. Hiermee wordt er meer draagvlak gecreëerd bij de bevolking.

Opvang vluchtelingen
SGP Ede is van mening dat ook gemeente Ede dient mee te werken aan het opvangen van vluchtelingen. Daarom heeft de SGP-fractie eind 2014 een motie van die strekking gesteund. De SGP ziet het als haar christenplicht om ontheemden te helpen. Wegkijken is geen optie. Daarmee leg je je maatschappelijke verantwoordelijkheid naast je neer.
Dat betekent echter niet dat we naïef moeten zijn. Inmiddels is de laatste maanden de maatschappelijke onrust over het opvangen van asielzoekers groter geworden. Een Asielzoekerscentrum  zal wat de SGP betreft er onder voorwaarden kunnen komen.

Een aantal van deze voorwaarden zijn:

Meer locaties, dus kleinere centra
Kleinere centra voor ca 150-200 asielzoekers verspreid over Ede en/of Regio Food Valley wenselijk is. Dat vergroot het maatschappelijk draagvlak. De gevoelens die nu in Otterlo loskomen laten dat duidelijk zien. Afstemming van het aantal kan dan in overleg met belangenbehartigers/belangenverenigingen per wijk/dorp plaatsvinden.

Evenwichtige verdeling
Er dient een evenwichtig percentage alleenstaande mannen, vrouwen en gezinnen per centrum verdeeld te worden. Dus niet 300 alleenstaande mannen op in totaal 600 asielzoekers zoals we nu uit Otterlo vernemen.

Veiligheid voor de omgeving
Veiligheid voor de lokale bevolking/wijkbewoners is een must. Middelen als camera’s, toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie, kunnen hierbij ingezet worden.

Veiligheid voor christenen
De veiligheid van christelijke asielzoekers in asielzoekerscentra dient geborgd te worden.

Identiteit asielzoekers
Van iedere geplaatste asielzoeker in het asielzoekerscentrum dient er een volledig inzicht te zijn in de identiteit en achtergrond*.

*http://nos.nl/artikel/2069615-kamer-wil-betere-controle-op-identiteit-asielzoekers.html