22 oktober 2019

Biodiversiteit - Perspectiefnota 2019 deel 3

 

Gevelgroen op gemeentelijke gebouwen. Laten we het goede voorbeeld geven. Biodiversiteit staat bij de SGP hoog op de politieke agenda! Venlo heeft dat bijvoorbeeld heel duidelijk laten zien. Een 100.000+ gemeente die echt groen wil uitstralen.

Wat betreft biodiversiteit zijn er veel projectaanvragen die niet door kunnen gaan omdat er geen geld is. De verhoging van toeristenbelasting zou soelaas kunnen bieden.

Middels een motie (Groene gevels op en aan gemeentelijk vastgoed) hebben wij gevraagd een plan te maken om gemeentelijke gebouwen, waaronder gebouw de Manenberg, echt een zichtlocatie, te voorzien van groene gevels om daarmee een voorbeeldfunctie te vervullen.

De motie kreeg steun van alle partijen met uitzondering van de VVD.