3 juni 2015

CHE-onderzoek: weinig behoefte aan koopzondag in Ede

De CHE heeft in opdracht van de SGP-fractie onderzoek gedaan naar het koopgedrag van inwoners in de gemeente Ede. Uit dit onderzoek blijkt dat 74% van ruim 300 inwoners uit Ede, Bennekom en Lunteren niet op zondag in Ede zou winkelen. De koopzondag is dus geen oplossing.

Studenten van de CHE hebben in verschillende wijken in Ede, Bennekom en Lunteren enquêtes afgenomen over koopgedrag. Uiterst actueel, want op 4 juni vergadert de gemeenteraad over het plan van aanpak voor Ede-Centrum en op 10 juni vindt het referendum plaats over de koopzondag in Ede. Het onderzoek wijst uit dat 65% van de respondenten niet op zondag wil winkelen. 9% zou op zondag wel willen winkelen, maar dan buiten Ede. Slechts een kwart (26%) zou op zondag in Ede gaan winkelen, als daartoe de mogelijkheid geboden zou worden.

Het is verrassend dat de antwoorden van jongeren en ouderen nauwkeurig overeenkomen. Ook valt op dat het koopgedrag in Bennekom afwijkt van de rest van Ede. Ongeveer 45% van de respondenten uit Bennekom zou op zondag in Ede gaan winkelen. In Lunteren en Ede daarentegen zegt 80% op zondag niet te gaan winkelen.

Verschil tussen standpunt en gedrag!

Een fors deel van de Edenaren wenst klaarblijkelijk geen gebruik te maken van de koopzondag, ook al is men gedeeltelijk wellicht niet tegen zondagsopenstelling. Dit is precies wat de SGP al langer vermoedde. Het is dus heel belangrijk om verschil te maken tussen het aantal mensen dat voor de koopzondag is en het aantal mensen dat er gebruik van zou maken. Ook al zou een groot deel geen moeite hebben met de koopzondag (wat de SGP uiteraard betreurt), dan nog blijkt zondagsopenstelling economisch een slecht plan.

Het onderzoek bevestigt het standpunt van de SGP dat de burger van Ede geen behoefte heeft aan een koopzondag en dat andere maatregelen nodig zijn om het winkelcentrum van Ede aantrekkelijk te maken.

DOWNLOAD HIER HET CHE-ONDERZOEK

Voor vragen over het onderzoek kan contact opgenomen worden met Eelco van Dool (onderzoeker CHE), telefoonnummer 06-547 38 648.
Contact met de fractie kan via Gerrit Jansen (06-53 579 148) of via Breunis van de Weerd (06-52 480 533)

 

Bevindingen CHE-rapport ‘koopgedrag Edenaren’ op een rijtje

  • 74% zou niet op zondag in Ede gaan winkelen. 65% zou helemaal niet winkelen op zondag.
  • De behoefte aan een koopzondag is in Ede en Lunteren kleiner dan in Bennekom.
  • Arnhem en Veenendaal zijn interessant om een dagje te shoppen, Ede om dichtbij boodschappen te doen.
  • Koopzondag onder jongeren niet populairder dan bij ouderen.