27 november 2019

Column: Rust

 

Op het moment dat ik deze column schrijf is een dag ervoor (8 november) bekend geworden dat De Edese Post per 1 januari aanstaande naar BDUmedia gaat en vanaf dat moment integreert in Ede Stad. Ik realiseer me ineens dat het voor mij dan ook de laatste keer is voor een bijdrage in de Edese Post. Je denkt dan onwillekeurig terug aan eerdere bijdragen maar ook aan de actualiteit van nu.

Ik denk aan de steeds toenemende zorg van velen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Eén van de oprichters van de SGP, Ds. G.H. Kersten, schreef 70 jaar geleden al dat hij dagen van armoede zag komen "en dat wij gebukt gaan onder ons belastingstelsel. Straks kunnen wij de helft van onze verdiensten wegbrengen voor sociale lasten en verplichte verzekeringen." Dit is wel werkelijkheid geworden anno 2019. Overigens riep hij tegelijkertijd op om de belastingopgave naar waarheid in te vullen.

Er is veel onrust op allerlei terrein denk maar aan terrorismedreiging, de stikstofproblematiek, PFAS, stakingen etc. Ik wil daar niet mee eindigen maar deze column afsluiten met een gedeelte uit het voorwoord van het SGP Ede verkiezingsprogramma 2018-2022 met daarin een verwijzing waar alleen de ware rust in is te vinden. Dat wens ik u van harte toe.

In onze gemeente gaan veel zaken goed. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Toch worden veel inwoners van Ede ook geconfronteerd met leed en zorgen, veraf of dichtbij, bij een ander maar vaak ook persoonlijk. Er is dan behoefte aan rust en steun.

In de Bijbel wordt ook gesproken over rust, in Jesaja 32 vers 18: "En Mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde woningen en in stille geruste plaatsen". Die rust was er toen de aarde was geschapen en de mens volmaakt leefde in het paradijs, tot eer van God, onze Schepper. En nu, al het leed dat we meemaken is het gevolg van de hoogmoed van de mens die als God wilde zijn en daardoor de verhouding met God verbroken heeft. Alleen door het geloof en bekering kan die verhouding weer hersteld worden. Daar wil de SGP naar verwijzen, met de woorden van Jezus Christus zelf: "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven"

Afbeelding en bron: Edese Post, 2019