21 september 2019

Column: Verleden & heden

 

U herkent het beeld vast wel: de tientallen parachutisten springend uit de Herculessen en Dakota's op de Ginkelse Heide. Jaar in jaar uit worden de dappere strijders die in 1944 vochten voor onze vrijheid herdacht. Uniek, want het is precies 75 jaar geleden dat Operatie Market Garden plaatsvond. We herdenken het verleden, vieren de vrijheid en staan stil bij hoe waardevol onze vrede en veiligheid is.

Opdat we niet vergeten. Of zoals de tekst uit Joel 1 (die op het Edese mausoleum staat weergegeven) het verwoordt: "Is dit geschied in uwe dagen, of ook in de dagen uwer vaderen? Vertelt uw kinderen daarvan, en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en derzelver kinderen aan een ander geslacht." Het is belangrijk om te weten waar we vandaan komen als inwoners van de gemeente Ede. Waar liggen onze wortels?

Het besef van het verleden kan ons het heden doen begrijpen. De SGP is onder de indruk van onze krijgsmacht. Onmisbaar in een wereld vol onrust. Ze beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. Dat werk mag gezien worden. Daarom stemde de Edese gemeenteraad onlangs in met een initiatief van de SGP om de Landmachtdagen naar Ede te halen.

Maar Ede kent meer dan een militaire historie. Neem de "Buurt Ede en Veldhuizen", het oudste bestuurlijk orgaan van Ede dat nog actief is. De Buurt ziet het bewaren en doorgeven van de geschiedenis als zijn belangrijkste taak. Het meest bekende onderdeel van die geschiedenis is de jaarlijkse Buurtspraak, die nog altijd plaatsvindt op de derde donderdag in september.

Kortom: een week vol historische en gedenkwaardige activiteiten.

 

Bron: Edese Post