19 januari 2016

Cruciaal SGP-amendement vluchtelingenopvang aangenomen

Vanuit het motto “een warm hart en een koel hoofd”, gedragen door Bijbelse plicht tot naastenliefde, neemt de SGP verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen.

Een koel hoofd betekent dat wij als overheid een taak hebben vluchtelingen proportioneel op de vangen: met duidelijke kaders dus. Daarom is dit amendement ingediend om een scherp en duidelijk kader te stellen: een plafond met betrekking tot het aantal op te vangen asielzoekers en regie nemen over de gedeelde verantwoordelijkheid van alle FoodValley-gemeenten.

Het amendement is aangenomen. VVD en Burgerbelangen stemden tegen, de overige partijen voor.

Klik hier om het amendement te downloaden.