10 maart 2020

De SGP-fractie stelt raadsvragen over het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

 

MKB-Nederland heeft alle gemeenten opgeroepen om in navolging van het kabinet ook lokaal de MKB-Toets in te voeren. Deze toets moet ervoor zorgen dat maatregelen en gemeentelijk beleid (beter) uitvoerbaar worden voor kleine en middelgrote bedrijven. 

Ondernemers klagen steeds meer over toenemende regeldruk. Dit geldt zowel voor maatregelen van de landelijke overheid als van gemeenten. Met name kleinere bedrijven zijn hier veel tijd aan kwijt. Omdat regels vaak niet zijn afgestemd op de praktijk van het MKB - terwijl 98 procent van alle bedrijven tot die categorie behoort - kunnen ondernemers er slecht mee uit de voeten.

Samen met regionale en lokale ondernemersverenigingen heeft MKB-Nederland alle gemeenten een Handreiking gestuurd waarmee ze de MKB-Toets eenvoudig kunnen invoeren. De MKB-Toets wordt vanaf dit jaar een belangrijk onderdeel van de verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente van MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie zal per gemeente inventariseren of de toets daadwerkelijk is ingevoerd.

We hebben daarom de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de brief van MKB-Nederland met de vraag de MKB-Toets lokaal in te voeren?
  2. Gaat het college de MKB-Toets invoeren, zo ja, op welke termijn en op welke wijze?
  3. Wat gaat het college doen met de uitkomst van de MKB-Toets?
  4. Op welke termijn en op welke wijze worden commissie en raad geïnformeerd over de uitkomsten van de MKB-Toets en het vervolg daarop?