14 februari 2022

De SGP is er helemaal klaar voor

Een aantal zaken moet er richting de verkiezingen geregeld zijn. Denk hierbij aan de kandidatenlijst, het verkiezingsprogramma en de kandidaat-wethouder. Aan al deze zaken is in de afgelopen periode hard gewerkt en als SGP Ede zijn wij er helemaal klaar voor om de verkiezingstijd en -strijd in te gaan.

De kandidatenlijst is met het verstrijken van de datum 31 januari jl. definitief en er staat een mooie mix van jong en oud en expertise vanuit de verschillende invalshoeken in onze top 12. Ook zijn alle kandidaten bereid om vanuit de partij politieke inhoud, die de SGP kenmerkt, hun principiële en inhoudelijke bijdrage te leveren in aanloop naar de verkiezingen en de komende raadsperiode.

Voor wat betreft het verkiezingsprogramma verwijzen wij u graag naar de inhoud van ons programma met de titel ‘Waarde voor de toekomst’. Het woord ‘Waarde’ staat met een hoofdletter en ziet op een eeuwigheidsperspectief. Het is nodig dat we deze Waarde kennen. Daarnaast zit er het woord ‘aarde’ in. Dat betekent de zorg voor de aarde voor nu, maar ook voor later, de toekomst. Deze zorg is er dan ook voor onze mede-inwoners. In de Bijbel wordt dit samengevat in het grote gebod dat de Heere Jezus gegeven heeft: de Heere God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Op deze wijze wil de SGP in Ede graag werkzaam zijn en blijven.

Arnold Versteeg

 

Onze kandidaat-wethouder, de heer Arnold Versteeg, is opnieuw gevraagd om beschikbaar te zijn voor de komende raadsperiode. Zijn voordracht wordt ondersteund vanuit zowel het bestuur van de Gemeente Afdeling van de SGP in Ede als de fractie. Zijn kennis en ervaring die hij bestuurlijk heeft opgedaan, zowel gemeentelijk als provinciaal, komen hierin goed van pas. Ook landelijk en zelfs in het Europees parlement heeft hij zijn netwerk. Arnold heeft aangegeven blij te zijn met de steun vanuit bestuur en fractie en wil zich inhoudelijk inzetten voor de Edese samenleving vanuit de rol als wethouder.

De verkiezingstijd en de uitslag van deze verkiezingen zijn nog ongewis. Met onze kandidaten op de lijst, het verkiezingsprogramma en onze kandidaat-wethouder, zien wij dit met vertrouwen tegemoet, ons afhankelijk wetend van de Heere God, die alles ziet en bestuurt.

Download hier het verkiezingsprogramma

Voor meer informatie, neem contact op met Gerrit Flier: 06-50455287.

Bijgewerkt: 17 februari 2022