28 januari 2019

De SGP stelt vragen over onderscheiding brandweervrijwilligers

 

De Kanselarij der Nederlandse Orden, die de koning adviseert bij de toekenning van lintjes, besloot onlangs om vanaf 2020 het gebruik te schrappen dat na 20 jaar bij de brandweer automatisch een onderscheiding volgt. Een motivatie om dit te doen is, zoals de Kanselarij zegt, omdat vrijwillige brandweermensen een uurvergoeding krijgen voor hun inzet.

De SGP vindt dit een vrij bizarre motivering en conclusie van De Kanselarij. Ook hebben wij vernomen dat dit zeer slecht valt bij de doelgroep. De vrijwillige brandweer staat dag en nacht klaar voor de samenleving. Dit doen ze naast hun dagelijks werk. Ze verdienen ons grote respect. Daarom is het wrang dat De Kanselarij dit besluit neemt. Dit is toch het minste wat de Nederlandse staat terug kan doen?!

Overigens is de SGP van mening dat indien de vrijwillige brandweer buitengesloten wordt voor een automatische onderscheiding, dit ook bijvoorbeeld voor raadsleden zou moeten gelden.

De SGP heeft de volgende vragen:

  1. Wil de burgemeester op korte termijn deze misser van De Kanselarij aankaarten bij de commissaris van de Koning zodat hij zijn invloed kan aanwenden om dit ongedaan te maken?
  2. Wil de burgemeester op korte termijn deze misser aankaarten bij de andere burgemeesters uit de Veiligheidsregio, met als resultante een gezamenlijk schrijven aan De Kanselarij om dit besluit te herzien?
  3. Wil de burgemeester aan De Kanselarij vragen waarom dit besluit geldt voor de vrijwillige brandweer en niet bijvoorbeeld voor raadsleden?
  4. Indien bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord worden, wil de burgemeester de raad dan op korte termijn informeren over het resultaat van zijn inzet op dit onderwerp?
  5. Indien het besluit van De Kanselarij niet herzien wordt, wil het college dan voor deze doelgroep een alternatief in het leven roepen? En kan het college ons informeren hoe andere gemeenten hier dan mee omgaan?