29 oktober 2019

Duurzaamheid - Perspectiefnota 2019 deel 4

 

De SGP fractie heeft een lijst gemaakt met niet ontwikkelde (uitgegeven) gronden waar zonnepanelen kunnen worden geplaatst.

Deze lijst is aan het College overhandigd. Wij hebben ook aangegeven het college aan de hand te nemen om mee te denken om mogelijke locaties te zoeken voor windturbines.