10 april 2014

Eerste raadsvragen in de raadsperiode van de SGP!

Raadsvragen van SGP raadslid Arnold Versteeg, ingevolge artikel 43 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Datum: 9 april 2014

Onderwerp: Mestvergister Wekerom

Vorige week heeft de Raad van State het bestemmingsplan voor de bouw van een mestvergister in Wekerom vernietigd. In de Barneveldse Krant van 3 april, maar ook in Edestad van 9 april,  wordt melding gedaan van een reactie van de gemeente Ede. Deze reactie treft u hieronder aan.

De reactie van de gemeente Ede roept bij de SGP de volgende vragen op:

1. Voor de zorgvuldigheid vragen wij u eerst of genoemde reactie van de gemeente in de Barneveldse Krant klopt? En, is deze reactie gedaan namens het college?

Indien vraag 1 met ja beantwoord wordt, dan de volgende vragen:
A. Kan het college uitleggen wat zij precies met deze reactie bedoeld heeft?
B. Bent u met ons van mening dat een omgevingsvergunning alleen mag worden verleend als deze past binnen het bestemmingsplan, en andersom (limitatief-imperatief stelsel)?
  
Arnold Versteeg