8 maart 2014

Enthousiast verkiezingsdebat tussen Edese partijen

Donderdagavond vond het Edese verkiezingsdebat plaats, georganiseerd door de plaatselijke SGP-jongeren afdeling. De zes grootste politieke partijen van Ede waren vertegenwoordigd door vier lijsttrekkers (CDA, SGP, CU, GB) en twee ‘nummers-twee’ (VVD, PvdA). Het debat, dat plaatsvond in het gebouw van de CHE, werd deskundig en enthousiast geleid door Herman Meijer. Na de opening kregen de zes debaters uitgebreid de gelegenheid zich voor te stellen.

Vervolgens gingen de partijen met elkaar in debat in zes blokken, waarin steeds twee partijen het tegen elkaar opnamen. In het debat over sociaal beleid zei CU-lijsttrekker Leon Meijer dat het sociaal beleid niet goed functioneert in Ede. Lijsttrekker Jaap Boot van coalitiepartij CDA verweet vervolgens dat de CU als oppositiepartij de afgelopen jaren niet meer had gedaan dan een “wedstrijdje sociaal doen.” De debatten over werk- en stageplekken voor jongeren en over sport en ontspanning leverde weinig vuurwerk op. Zo ook het debat over de vraag of ouders aangesproken moeten worden op het gedrag van hun kinderen. Hierbij merkte Peter de Pater (GB) op de stelling te willen omdraaien: “Soms krijg je de neiging om de kinderen op het gedrag van hun ouders aan te spreken…”

Bij het thema koopzondagen was er beduidend meer meningsverschil. VVD’er Alexander Vos de Wael pleitte voor zoveel mogelijk keuzevrijheid om te winkelen. De ChristenUnie “weigert te buigen voor het geloof van de 7x24-uurseconomie.” SGP was het hiermee eens en zei dat de kleine ondernemers de dupe zullen worden van koopzondagen. PvdA’er Harry van Huijstee was in voor een tussenoplossing van enkele koopzondagen.

Het laatste blok ging over het al of niet investeren in de buitendorpen van Ede. “Het is opvallend dat er de laatste jaren, ondanks de crisis, in bijvoorbeeld Wekerom veel huizen gebouwd zijn,” aldus SGP-lijsttrekker Breunis van de Weerd. Gemeentebelangen vroeg zich juist af of de woonvisie nog wel haalbaar is en zei dat hij bijvoorbeeld sport veel belangrijker vindt.

Tot slot mochten de zes partijen hun breekpunten alvast vertellen. Die hadden ze echter geen van allen – of ze gaven ze nog niet prijs… In elk geval treden alle partijen hoopvol de verkiezingen tegemoet en gaan ze constructief de onderhandelingen in.