31 oktober 2017

Evert Jansen stelt vragen over toekomst dorpscentrum Ederveen

 

De SGP-fractie in Ede heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van het dorpscentrum in Ederveen.

Toelichting

Ederveen ontwikkelt door. Er worden woningen gebouwd. De tennisvereniging is verplaatst, de voorbereiding voor de nieuwbouw van de scholen met een nieuwe gymzaal is in gang gezet. Als gevolg hiervan is het gewenst ook na te denken over de invulling van de omgeving van de huidige locatie van de Calvijnschool en de gymzaal.

De Hersteld Hervormde Kerk maakt al ruim 12 jaar gebruik van de huidige gymzaal als kerkzaal voor de erediensten. Graag zouden zij mee willen denken bij de nieuwe invulling van het dorpscentrum. De Hersteld Hervormde Kerk heeft belangstelling om de huidige locatie over te nemen en te gebruiken voor alle kerkelijke activiteiten.

De SGP-fractie stelt daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Kan het college aangeven wanneer de visie-ontwikkeling van het dorpscentrum ter hand wordt genomen?
  2. Kunt u toezeggen dat de belanghebbenden en gebruikers in een vroeg stadium betrokken worden bij deze visie-ontwikkeling en bij de verdere uitwerking?

Evert Jansen, raadslid SGP Ede