19 april 2021

Fietspad inspectie met wethouder Ritsema

In de raadsvergadering van 18 maart hebben we mondeling in het vragenuurtje aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de fietspaden. We hebben al diverse keren aandacht gevraagd voor de gebreken in het fietspad tussen Wekerom en Ede. Regelmatig hebben we gevraagd om een schouw uit te voeren en plannen te maken voor verbeteringen.

Tijdens de fietstocht op 24 maart jl. heeft wethouder Geert Ritsema bevestigd dat op korte termijn er een plan van aanpak opgestart gaat worden om het fietspad van Wekerom naar Ede te vernieuwen en her en der aan te passen. Daarnaast heeft de wethouder op de fiets samen met de wegbeheerder en ondergetekende per fiets het fietspad van Lunteren richting Barneveld verkend. De gedachte van onze fractie was dat er een schouw heeft plaats gevonden vanuit de auto omdat er vooraf een mening bestond dat er geen aanpassingen nodig zijn. Het is moeilijk om een veilig fietspad te maken zo kort langs de rijbaan en aan de andere zijde van het pad een klein slootje. De kwaliteit van het fietspad is zeer matig en de wethouder heeft toegezegd het fietspad en de situatie voor te leggen in de vergadering van B&W.

Al met al kunnen we terug zien op een nuttige ontmoeting en een mooi fietstochtje en voor de kennismaking van de wethouder met het mooie Lunteren.