15 oktober 2016

Gemeente laat slootmaaisel nog niet liggen

 

 

De SGP heeft met succes aangedrongen op het uitstellen van de bezuiniging op het onderhoud van sloten in het buitengebied. Deze bezuiniging zou gehaald moeten worden door dit jaar geen slootmaaisel meer op te halen, dat vrijkomt bij het schoonmaken van sloten langs doorgaande wegen in het buitengebied. Het college wil nu volgend jaar in overleg met grondeigenaren en LTO de risico’s in kaart brengen en bekijken of de bezuiniging alsnog gehaald kan worden. De SGP heeft hierover verschillende keren vragen gesteld en hierop aangedrongen.