17 mei 2024

Geslaagde SGP familiemiddag in Ede

Stem christelijk. Rem Europa. Is dat nu geen populistische taal? Zo vroeg burgemeester Verhulst zich af tijdens de tweede Edese familiedag, afgelopen zaterdag 11 mei, toen hij de posters zag voor de verkiezingen. Nee, stelde EU-parlementariër Bert-Jan Ruissen. ‘Laat de EU de zegenrijke waarden van het christendom koesteren en zich niet bemoeien met zaken die de landen zelf óók aankunnen.’ Die boodschap stempelde de middag, die voor een groot deel in het teken stond van de Europees Parlementsverkiezingen.

Nadat fractievoorzitter Gerrit Flier geopend had met het lezen van Psalm 90 en gebed was het woord aan ‘onze’ wethouder Arnold Versteeg, die de middag leidde en op plek 4 staat van de kandidatenlijst. Na een vraaggesprek, waarin de burgemeester zijn visie op politiek en de EU gaf, was er ook gelegenheid tot het stellen van vragen in de zaal. Als Zeeuwen onder elkaar vroeg Verhulst  nog aan Ruissen of hij zich hard wilde maken voor schelpdieren. Raadslid Kees van Wolfswinkel legde de aanwezigen de stelling voor of we voor meer of minder overheid zijn, waar een interessante discussie uit voortkwam.

Niet zonder betekenis
De Europese verkiezingen gaan wel degelijk over iets, aldus Mark Brouwer, die plek 5 op de lijst inneemt. Omdat hij in het dagelijks leven bij defensie werkt en zodoende ook veel meekrijgt van de oorlog in Oekraïne ziet hij ook veel aanleiding tot Europese samenwerking. Het was zijn motivatie om – zij het na aandringen – toch een plek op de lijst in te nemen. Al ziet hij ook schaduwzijden. Een Europees leger houdt feitelijk in dat je bestaan als land ophoudt. Op de vraag of defensie en SGP een lastige combinatie is gaf hij aan dat hij weleens vragen kreeg. Ook positieve, zoals onlangs een Amsterdamse collega, waaraan hij uit kon leggen waar wij voor staan. Tenslotte deed Brouwer een dringende oproep om te gaan stemmen, zodat Bert-Jan zijn werk kan en mag voortzetten.

‘Ruissen: Laat de EU de zegenrijke waarden van het christendom koesteren en zich niet bemoeien met zaken die de landen zelf óók aankunnen.’

Drie speerpunten
Na de pauze was het woord aan Bert-Jan Ruissen, die uitlegde hoe de EU werkt en vervolgens de campagne toelichtte. Meer christelijke waarden en minder EU, uitgewerkt in drie speerpunten: voor christelijke waarden, terug naar de kerntaken en ruimte voor ondernemerschap.

Voor christelijke waarden
De EU is bezig om een seculiere agenda uit te rollen over haar lidstaten, zelfs op terreinen waarop ze niet bevoegd is, zoals gezinsbeleid en abortus. Ruissen noemt actuele ontwikkelingen zoals het verheffen van abortus tot mensenrecht. De SGP stemt tegen draagmoederschap en gedwongen erkenning van huwelijken van hetzelfde geslacht. De partij vraagt aandacht voor vervolgde christenen (zoals India), antisemitisme en Israël.

Terug naar de kerntaken
De SGP pleit voor een EU die teruggaat naar haar kerntaken. Alleen samenwerking bij grensoverschrijdende kwesties, waarbij het met name gaat om handel en veiligheid maar ook om migratiestromen en vervuiling. De EU moet er voor Nederland zijn en niet andersom. Wat de SGP betreft gaat er een streep door plannen voor verdere integratie, zoals EU-belasting, digitale euro en digitale identiteit, en bemoeit de EU zich niet of nauwelijks met zaken als onderwijs, sociaal beleid, zorg en cultuur.

Ruimte voor ondernemerschap
De SGP wil boeren en vissers weer de ruimte geven: Geen windmolens meer op belangrijke visgronden, wolvenbeheer (waarop Ruissen sterk zichtbaar is geweest) en meer balans in natuurbeleid.

De middag, waarin naast bezinning ook veel ruimte was voor ontmoeting, werd afgesloten door het zingen van het Wilhelmus.