1 november 2019

Het gemeentewapen van Ede

 

In 2016 was het 200 jaar geleden dat ons gemeentewapen is goedgekeurd bij besluit van de Hoge Raad van Adel te ‘s-Gravenhage. 

De SGP heeft in 2016 een motie ingediend om meer aandacht te vragen voor het gemeentewapen. Het wapen zegt namelijk iets over de cultuur van Ede.

Het Edese wapen is ontleend aan de beelden die destijds op de Nederlandse pieken werden afgebeeld. Het wapen is namelijk na de Franse Revolutie ontstaan. Het wapen kenmerkt zich door het blauwe wapenschild met daarop in een goude kleur de Nederlandse Maagd met een vrijheidshoed op haar speer, steunend op de Bijbel. Een prachtig beeld! Hierover bestaat overigens wel wat discussie. Sommigen zeggen dat met het boek oorspronkelijk de grondwet werd bedoeld. De SGP houdt zich graag bij de eerste betekenis.

Op 20 juli 1816 werd bij het besluit van de Hoge Raad van Adel de gemeente Ede met het wapen bevestigd. De heraldische omschrijving luidt:

"Van lazuur, beladen met een vrijheidsbeeld rustende op een bijbel, alles van goud."