27 februari 2017

Hoe maken we bestaande woningen duurzaam?

 

Op 10 november 2016 is er door de hele gemeenteraad een motie aangenomen over het stimuleren van duurzaam maken van bestaande woningen. Het initiatief voor deze motie is genomen door de SGP en de ChristenUnie. De motie ging over de vraag hóe wat de stimulans tot verduurzaming van bestaande woningbouw moeten aanpakken. In de motie stelden we voor om dit vorm te geven vanuit de besparingswaarde op de energierekening, en niet door middel van bijvoorbeeld de duurzaamheidslening, waarbij inkomenstoetsen gelden. De inkomenstoets heeft namelijk tot gevolg dat starters op de woningmarkt, die veelal een maximale hypotheek hebben, niet aan verduurzamen van hun woning toekomen.

Begin februari 2017 heeft Wethouder Meijer “City Deal Woningabonnement” ondertekend. Samen met de steden Deventer, Ede, Enschede, Lelystad, Haarlem en Breda zoekt Ede naar nieuwe manieren om huiseigenaren te helpen om hun woning duurzamer te maken. De oplossingsrichting wordt gekozen in de vorm van een woningabonnement. Hiermee wordt naar onze mening een juiste invulling gegeven aan genoemde motie, waarbij de besparingswaarde (meer) leidend is bij verduurzaming van bestaande woningbouw. Wij kijken uit naar de verdere uitwerking van het “woningabonnement”!

Gerrit Flier, raadslid