19 november 2018

Hoe trots zijn we op onze boeren?

 

Terwijl steeds meer jongeren overtuigd zijn dat melk wordt geproduceerd in een fabriek, is de Agro-food sector steeds vaker negatief in het nieuws: Boeren die moeten inkrimpen of zelfs genoodzaakt zijn om te stoppen, de sector als grote milieuvervuiler, overtollig antibiotica gebruik enzovoort.

In de berichtgeving lijkt de natuur vaak een tegenpool van de agrarische sector. In de praktijk is het tegendeel echter waar. De boeren zijn juist de beheerder van het landschappelijk gebied. Er wordt bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan de akkerranden langs de weilanden om flora en fauna te stimuleren. Ook het weidevogelbeheer is een belangrijk aandachtspunt wat veel boeren met enthousiasme op zich nemen. 

Voedsel is een basisbehoefte, toch vreemd dat de productie hiervan zoveel weerstand oproept. En dit terwijl de boeren enorm goed zijn in het produceren hiervan. Zij zijn marktleider in veel Agro-sectoren, en scoren vaak uitstekend op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en het duurzaam produceren hiervan. Met name onze gemeente is hier samen met de andere gemeenten binnen de Foodvalley excellent in.  

Om in onze levensbehoeften te voorzien, is het belangrijk dat we inkomen hebben. Laat de agro-foodsector nou net een belangrijke banenmotor zijn in onze lokale economie. In Ede gaat dat om 8520 banen. En het blijft nog steeds een sector die doorgroeit. 

Volgens de visie van de SGP mogen we trots zijn op de agrarische sector. Laten we daarom onze (lokale) boeren zoveel mogelijk ondersteunen! Moeten we dit doen door uitsluitend biologische boodschappen te kopen? Nee zeker niet, maar het bewustzijn dat we rentmeester zijn van onze aarde hoort er wel te zijn. Laten we op die manier ook onze boodschappen doen. Of hebben we daar geen boodschap aan?