4 december 2015

Inspirerend werkbezoek Gebr. Blankespoor

De Edese SGP-fractie heeft deze week een werkbezoek afgelegd bij Gebr. Blankespoor in Harskamp. Verschillende onderwerpen kwamen ter sprake in een gesprek met de heer Van Ee. Uitgebreid is gesproken over de mestproblematiek. Ook knelpunten in het beleid, bij het transport en bij de boeren kwamen aan de orde. Samen met Van Ee dachten de raadsleden na over mogelijke oplossingen. Ook kwamen het aanbestedingsbeleid en het vergunningenbeleid van de gemeente Ede aan de orde, evenals het werken voor het waterschap. Een rondleiding over het bedrijf maakte het bezoek compleet. Opnieuw bleek hoe goed het is om voeling te houden met wat er leeft in samenleving en bedrijfsleven!