22 april 2022

Interview startvisie Bennekom-West

Wat is een startvisie?
In een startvisie wordt beschreven wat de plannen zijn voor een bepaald gebied, in dit geval Bennekom-Oost. De gemeenteraad kan zo kaders meegeven aan de initiatiefnemers.

Is de SGP blij met dit plan?
Ja, in het dorp Bennekom zijn nog maar weinig locaties beschikbaar voor woningbouw. 

Dit is één van de laatste locaties waar nog geschikte ruimte is. Verder is Bennekom begrensd door natuur (Veluwe, Hoekelum en Binnenveld) en de gemeentegrens met Wageningen. 

Zijn dit voorlopig voldoende woningen?
Als deze woningen bij Bennekomse woningzoekenden terechtkomen wel. Maar daar zit het probleem juist. Momenteel zijn er veel mensen uit bijv. de Randstad op zoek naar een woning in midden-Nederland. Bennekom is gunstig gelegen ten opzichte van Station Ede-Wageningen, de natuur en snelweg A12.

Is hier iets aan te doen?
In 2021 is er een motie aangenomen van Gemeente Belangen, de SGP heeft deze mede ingediend. De strekking is dat woningen in de dorpen eerst worden aangeboden aan plaatselijke woningzoekenden, al zijn de mogelijkheden hiervoor beperkt.

En wat nu?
De SGP heeft een amendement ingediend, en deze is raadsbreed aangenomen! Hierin staat dat we maximaal (betaalbare) nieuwbouwwoningen toewijzen aan plaatselijke woningzoekenden; dit wordt door komende wetgeving mogelijk. Verder staat in het amendement dat het project in kleinere ‘porties’ op de markt wordt gebracht. Zo is de kans dat plaatselijke bewoners een faire kans krijgen veel groter.

Wat kan het effect zijn?
Dat in dit geval Bennekomse starters in hun dorp kunnen blijven wonen, of dat een groeiend gezin in Bennekom kan blijven en bijvoorbeeld niet van basisschool hoeft te wisselen. Als SGP zijn we dan ook blij met de steun van alle andere fracties!

Gaat dit vaker gebeuren in de toekomst?
Wat de SGP betreft wel. Voor onze dorpen is het essentieel dat de weinige nieuwbouwlocaties niet worden ‘weggekaapt’ door buitenstaanders met een dikke portemonnee. Wij pleiten er juist voor dat plaatselijk starters en woningzoekenden in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Als u hier nog ideeën voor heeft, bent u van harte welkom. Spreek gerust één van onze fractieleden aan of neem contact op.