30 juni 2020

Jacobskruiskruid in wegbermen

 

De laatste jaren wordt Jacobskruiskruid op steeds meer plekken waargenomen in wegbermen van de gemeente Ede. In wegbermen is het een onschuldig kruid met mooie gele bloemen. Als deze plant uitgebloeid is worden de zaden die dan gevormd worden door de wind verspreid, onder andere naar de naastgelegen weilanden. In het verleden kregen deze zaden in het weiland nauwelijks kans om te kiemen, omdat het slecht tegen bemesting met kunstmest kan. Doordat het kunstmestgebruik sterk gedaald is bij de meeste boeren en biologische boeren helemaal geen kunstmest gebruiken krijgt deze plant nu wel kans om zich in weilanden te vestigen. Jacobskruiskruid is erg giftig voor vee, al bij opname van enkele bladeren of bloemen kan een dier erg ziek worden of zelfs doodgaan. Grazende dieren lusten de plant niet en grazen eromheen. Als het gras gemaaid en ingekuild of gehooid wordt, proeft het vee dat het hooi eet het jacobskruiskruid niet meer en eet het op, met ziekte en dood als gevolg.

Hierover heeft Theo Folmer namens de SGP de volgende vragen: 

  1. Is het college bekend met dit probleem? 
  2. Is het college bereid om extra maatregelen te nemen om jacobskruiskruid te bestrijden op plekken waar verspreiding gevaar oplevert voor vee? 
  3.  Is er aanvullend beleid en/of financiën nodig om effectief te kunnen bestrijden?