4 oktober 2019

Jeugdbeleid

 

Als fractie beraden we ons van tijd tot tijd op verschillende thema’s. Meestal trekken we daar een vrijdagmiddag voor uit en nodigen we mensen vanuit het ‘veld’ uit om met ons na te denken over een bepaald onderwerp.

Vrijdagmiddag 13 september hebben we met elkaar nagedacht over het onderwerp ‘Jeugdbeleid’. Eigenlijk stond de vraag centraal:

‘Waar moet het kind nu heen?’

Rien en Lea van Viegen van Buitenhorst (centrum voor autisme) hebben ons laten zien wat  autisme inhoudt, wat de relatie is met het gezin, de school en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Natuurlijk is ook de wachtlijstproblematiek niet onbesproken gebleven. Wethouder Ben Beens uit de gemeente Rijssen-Holten heeft ons kennis laten maken met het ‘Plan van aanpak’ van de Overijsselse gemeente. Ook daar is een interventieplan Sociaal Domein en een fors bezuinigingsplan. Wethouder Beens vroeg zich af of jeugdzorg niet opvoedkunde is. Worden er tegenwoordig wel grenzen meegegeven?

Het zijn allemaal belangrijke vragen en puzzelstukjes. Vele conclusies en aanbevelingen kunnen worden meegenomen. Duidelijk is wel dat alle partijen nodig zijn die echt een bijdrage kunnen leveren. En als het om bezuinigingen gaat gaf Beens mee: “Eerst intern alles op orde om naar buiten met een verhaal te komen”.

Voor ons allen was het een leerzame middag, waar we ook veel van elkaar konden leren.