12 november 2019

Jongeren - Perspectiefnota 2019 deel 6

 

De Jongerenraad heeft onlangs het 10-jarig jubileum gevierd en heeft de afgelopen jaren een aantal gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht.

De onderwerpen van de adviezen van de Jongerenraad hadden in de eerste vijf jaren zowel betrekking op het jeugdbeleid in de brede zin, als op het kenbaar maken van wensen van jongeren. De laatste jaren is ook de platformfunctie meer aan de orde geweest.

De SGP heeft voorgesteld de methode “Adviesvangers” te hanteren als eigentijdse opvolger van de Jongerenraad.

In Hellevoetsluis, Eindhoven en Houten werken ze al een tijdje met “adviesvangers” en hebben daar positieve ervaringen mee. De Adviesvangers, jongeren uit de gemeente Ede, vangen door middel van interactieve werkvormen het geluid op van mede-jongeren.

Deze ideeën/meningen worden naar de gemeente en mede-jongeren teruggekoppeld. Tijdens de bijeenkomsten die de Adviesvangers organiseren komen er beleidsterreinen ter sprake die passen bij de leefwereld van jongeren.

De SGP pleit voor een doorontwikkeling van de jongerenraad naar een meer eigentijdse vorm van jongerenparticipatie om zoveel en zo breed mogelijk jongeren uit de gemeente Ede intensief te betrekken bij beleidsvorming, de lokale democratie, activiteiten en maatschappelijke issues.

Helaas wil het College en een meerderheid in de raad momenteel de huidige opzet van de Jongerenraad in stand houden en alleen de betrokkenheid op de onderwerpen vergroten.