26 juli 2022

Kermis in Ede

SGP Ede raadslid Nico van der Poel over de kermis in Ede.

John Bunyan

Doordat wij met enige regelmaat in Engeland onze zoon bezoeken en meerdere keren in Engeland op vakantie zijn geweest, hebben we vele plaatsen bezocht wat herinnert aan de bekende John Bunyan. Zeer boeiend en leerzaam!

In zijn “Christenreis’ gebruikt hij veel beelden uit Elstow, Bedford en omgeving.

Het huis waarin John Bunyan in 1628 werd geboren, bestaat sinds lange tijd niet meer, wel leidt een voetpad naar deze plaats. Zo is er ook veel te zien van de omgeving waar Bunyan is opgegroeid. 

Wie was John Buyan?

John Bunyan werd geboren op 30 november 1628 in Elstow, Bedfordshire in Engeland en is op 31 augustus 1688 in Londen overleden. Naast prediker was Bunyan ook een gedreven schrijver. Hij is de auteur van de wereldberoemde “Christenreis” en schreef dit bekende boek in de gevangenis. Bunyan beschrijft in dit boek de IJdelheidskermis. 

Kermis

In Ede wordt dit jaar de kermis gehouden van dinsdag 6 tot en met zondag 11 september achter de Oude Kerk in Ede. Onbegrijpelijk dat juist zo’n evenement naast de kerk en ook nog op zondag plaatsvindt.

In het verleden waren vele valide argumenten om de kermis ook om praktische redenen (van het Kuiperplein) weg te houden. Dan ging het bijvoorbeeld over de gederfde parkeerinkomsten en de (geluids)overlast bij omwonenden. 

Christenreis 

Wat leert ons Prediker? IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Vermaak en vermakelijkheden: moet je daar nu je kostbare tijd en geld aan besteden? Als kind werd ons vroeger al bijgebracht: kun je op een kermis de Heere ontmoeten? 

In het genoemde boek de “Christenreis” van John Bunyan komen Christen en Getrouwe  in de stad IJdelheid met de kermis der IJdelheid in aanraking. De mensen in de stad leven voor hun plezier en nemen het de twee pelgrims kwalijk dat die hen waarschuwen, met een vreselijk gevolg voor Getrouwe. Geven wij onze tijd aan dingen die echt eeuwigheidswaarde hebben? Zijn wij bereid om de Heere te ontmoeten? Op welke plaatsen begeven wij ons en beseffen we dat ook wij op reis zijn? Strijdt om in te gaan door de Enge Poort. Laat je zonden los en zoek de zaligheid bij de Heere Jezus. 

Nico van der Poel