19 november 2019

Klassieke muziek - Perspectiefnota 2019 deel 7

 

In de vorige raadsperiode is een motie aangenomen om zoveel mogelijk kinderen binnen en buiten de school kennis te laten maken met klassieke muziek, en op deze manier hun talenten te laten ontwikkelen.

Astrant wenst aanvullende subsidie van € 100.000 als extra bijdrage voor de exploitatie. 

Bij de start van Astrant werd verwacht dat er in de loop van de tijd minder subsidie nodig zou zijn, omdat zij zelf meer inkomstenbronnen zouden generen. Dat is kennelijk niet gelukt en dus vraag je dan maar subsidie aan. Toch zullen ook zij moeten werken aan het werven van andere inkomsten.

Het blijkt om ongeveer 139 bezoekers per week te gaan die in 2019 bij Astrant worden verwacht. De SGP vindt dit niet evenwichtig. Bovendien is er ook veel talentontwikkeling bij veel andere verenigingen zoals studie- en jeugdverenigingen. Die verenigingen ontvangen voor al hun jeugdactiviteiten ook geen € 100.000 subsidie per vereniging.