3 december 2019

Landmachtdagen - Perspectiefnota 2019 deel 9

 

Gelet op de rijke militaire historie van de gemeente Ede roept de SGP het College op om Defensie proactief uit te nodigen voor het organiseren van Lachtmachtdagen op een vrijdag en/of zaterdag in deze bestuursperiode in de gemeente Ede.

De door de SGP ingediende motie werd aanvaard.

De partijen GL en DKE hebben tegen de motie gestemd.