10 maart 2018

Leerlingenvervoer: SGP wil geen nieuw drama

 

Na de zomer van 2017 ontvouwde zich een drama op het gebied van het leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs in Regio FoodValley. Voorheen organiseerden de individuele gemeenten zelf dit vervoer, maar na de zomer werd Valleihopper geïntroduceerd om dit voor de gezamenlijke gemeenten te regelen. Onderzoeksbureau AT Osborne heeft hierover een evaluatierapport geschreven en concludeert dat alles wat maar fout kon gaan, ook fout ging.  Alle deelnemers hebben steken laten vallen zo concludeert Osborne verder.

 

Leerlingen en ouders waren zwaar de dupe van deze problemen. Voor de SGP is dit reden om het college te vragen om verantwoording af te leggen over deze ontstane chaos. De SGP heeft daarom verzocht dit onderwerp te agenderen.

 

Naast het evaluatierapport van AT Osborne ligt er ook een plan van aanpak. Dit om te voorkomen dat het drama zich opnieuw gaat herhalen. Uit dit plan van aanpak blijkt helaas dat de systemen zich nog in een testfase bevinden. In de loop van dit schooljaar zal nog maar moeten blijken of het testen succesvol verloopt.

Als dit tegenzit, wat zijn dan de effecten voor het nieuwe schooljaar zo wil de SGP weten.

Concreet wil de SGP nog van het college weten welke steken gemeente Ede zelf heeft laten vallen, welke lessen zij getrokken heeft uit dit drama en of de gemeente kan garanderen dat dit drama zich niet gaat herhalen.