8 oktober 2019

Monumentenzorg - Perspectiefnota 2019 deel 1

 

De SGP is een warm voorstander van monumentenzorg en daarmee het levend houden van ons erfgoed. Monumenten geven een belangrijk beeld van de geschiedenis en identiteit van Ede.

Ons erfgoed moet daarom goed onderhouden worden. De SGP wil investeren in het monumentenbeleid, ook als het om molens gaat. De vijf maalvaardige historische molens zijn niet los te zien van de geschiedenis en ontwikkeling van onze gemeente. Hoewel hun economische functie er niet meer toe doet, wil de SGP graag de cultuurhistorische waarde behouden én uitdragen.

Voor dat laatste zijn wij van mening dat een ‘stadsmolenaar’ daar een bijdrage aan kan leveren.

De SGP heeft concreet voorgesteld om officieel een vrijwillige stadsmolenaar te benoemen die de contacten gaat onderhouden met overheden, onderwijs, Cultura Erfgoed, ‘Platform Militair Historie’, enz.

Daartoe hebben wij een motie ingediend. De motie is aanvaard. Alleen de partijen GL en DKE waren tegen.