22 november 2017

Muur van Mussert: een ongewisse toekomst

 

In de afgelopen jaren is er diverse keren aandacht gevraagd voor en gegeven aan de Muur van Mussert op camping De Goudsberg in Lunteren. Van diverse kanten is er aangedrongen om de Muur een beschermde status te geven, bijvoorbeeld die van gemeentelijk monument of rijksmonument.

Ook de SGP-fractie heeft hier over nagedacht. Als fractie hebben we er geen probleem mee als de Muur blijft bestaan of wordt hersteld. Nu is het een bouwval op particulier terrein. De eigenaar is inmiddels overgegaan tot het aanvragen van een sloopvergunning omdat hij het park wil opknappen en vernieuwen.

Het rijk is al maanden aan het studeren op de vraag of de Muur de status van Rijksmonument moet krijgen. Als men daartoe besluit dan zal men ook de kosten moeten dragen voor het renoveren en/of restaureren.

Uiteraard maakt de Muur deel uit van de geschiedenis van Nederland. Ondanks dat het nationaalsocialisme (NSB) een zwarte bladzijde is in onze geschiedenis, kun je besluiten om dit toch te bewaren. Het is en blijft een deel van onze geschiedenis – hoe we daar ook naar kijken of overdenken.

Volgend jaar zal het rijk een besluit nemen of het de Muur een beschermde status wil geven, ja of nee. De eigenaar heeft uiteraard het recht om een sloopvergunning aan te vragen. Als er geen belemmeringen zijn dan zal deze ook verleend moeten worden. Of men dan ook daadwerkelijk tot sloop overgaat, zien we later.

De Muur is geen gemeentelijk monument en het heeft dus geen beschermde status op dit moment. We wachten af of het rijk snel een besluit kan of wil nemen. De tijd dringt inmiddels wel en uiteraard wil de eigenaar zijn plannen om de camping te revitaliseren ook ten uitvoer brengen.

Pieter Kool, raadslid SGP