6 mei 2014

Open brief aan CDA en CU

Ede, 5 mei 2014
Onderwerp: Stop de vorming van deze coalitie, het kan anders!

Beste fracties van CDA & CU,

Hoewel de onderhandelingen zijn afgerond en het college bijna is gevormd, doen wij een oproep aan jullie. Kies voor een beter alternatief!

Waarom?
In het nieuwe bestuursconvenant staan een aantal passages die raken aan de zondagsrust. Daar zullen de kiezers van de partijen die jullie vertegenwoordigen niet blij mee zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld het feit dat Cultura, de stadswinkel en de bibliotheek op zondag ‘gewoon’ open gaan. Maar ook de wijze waarop een verdere aantasting van de zondagsrust geformuleerd is, of juist open gelaten wordt, daar maakt de SGP zich grote zorgen over.
Dat is zo open, dat wanneer er een initiatiefvoorstel komt, jullie fracties tegen kunnen stemmen, maar het voorstel toch doorgaat.

Is er een alternatief? Kan dit voorkomen worden?
Jazeker! In de periode dat de convenantspartijen met elkaar spraken heeft de SGP de oppositiepartijen gepolst. Daar was de bereidheid om sluitende afspraken te maken over de koopzondag. Deze mogelijkheid is met name aan de onderhandelaars van de CU aangeboden, maar zij wilden daar op dat moment geen gebruik van maken.

Daarom doen wij een ultieme oproep aan jullie: stop met de vorming van deze coalitie en kom terug naar de onderhandelingstafel, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat de zondagsrust niet verder aangetast wordt!

Namens de SGP fractie,
Breunis van de Weerd