2 december 2021

Ophokplicht hobbypluimvee

De pluimveesector verkeerd op dit moment in grote spanning over de ontwikkelingen van vogelgriep. Tot op heden zijn er 7 bedrijven in ons land besmet geraakt en geruimd, deze liggen allemaal in waterrijke gebieden en zijn waarschijnlijk besmet geraakt door wilde watervogels die het virus bij zich dragen.

Gelukkig zijn er nog geen besmettingen in onze regio, dit zou een ramp zijn voor de puimveehouders en hun dieren, maar ook voor de aanverwante bedrijven, omdat er in een straal van 10 kilometer rond de besmetting grote beperkingen gaan gelden. Om besmetting te voorkomen moet al het pluimvee binnen blijven, ook hobbymatig gehouden pluimvee moet binnen blijven, of in ieder geval afgeschermd zijn, zodat ze niet in contact kunnen komen met wilde watervogels.

SGP Ede heeft hier vragen over, omdat we van bezorgde pluimveehouders horen dat veel hobbypluimveehouders hun dieren nog gewoon los laten lopen, niet altijd uit onwil, maar ook omdat ze niet op de hoogte zijn van de geldende regels.

Onze vragen hierover aan het college zijn:

  1. Ziet het college mogelijkheden om via communicatie hobbypluimveehouders aan te sporen zich aan de ophokplicht te houden.
  2. Hebben we als gemeente mogelijkheden om handhavend op te treden als communicatie alleen niet voldoende blijkt te zijn en is het college hiertoe bereid?

Is het college bereid dit in Food Valley verband te bespreken en zo mogelijk gezamenlijk aan te pakken?

De vragen zijn gesteld op de raadsvergadering van jl. 25 November. Deze raadsvergadering is terug te kijken op ede.raadsinformatie.nl