25 april 2014

Persbericht brand Hoge Veluwe

De SGP fractie in Ede heeft vragen gesteld over de brand op de Hoge Veluwe. Het was kurkdroog en toch stond de kleurcode voor brandgevaar op licht groen. De SGP vraagt zich af hoe dat mogelijk is.

In het paasweekend zijn altijd veel bezoekers op de Veluwe en de campings zitten vol. Dat zijn bij uitstek de momenten waarop de risico’s groot zijn en dan blijkt het instrument van de kleurcode voor brandgevaar niet goed te functioneren. De SGP vraagt daarom naar de wijze waarop de kleurcodering wordt bepaald; wie is ambtelijk verantwoordelijk en wie bestuurlijk. Ook wil de SGP weten wat de overwegingen geweest zijn bij het bepalen van de kleurcode. Heeft daarbij bijvoorbeeld het afgeven van brandvergunningen voor paasvuren een rol gespeeld?

Een andere veronderstelling is dat de veiligheidsregio, die tot ver in de achterhoek reikt, onvoldoende lokale kennis heeft om alle risico’s actueel in beeld te hebben. De SGP vraagt of de kleurcode meer roodgekleurd geweest zou zijn wanneer de lokale brandweer deze had moeten vaststellen.

Verder is de SGP fractie benieuwd of de kleurcode gevolgen gehad heeft voor de aanpak van de brand. Zou bij een meer roodgekleurde code de aanpak bij de start van de brand steviger geweest zijn, zodat de brand wellicht niet deze omvang gekregen zou hebben.