14 november 2017

Project “Ede omarmt Klassiek”

 

Binnen de fractie van de SGP was er behoefte om meer met klassieke muziek te gaan doen onder de schooljeugd. Men is alleen maar druk met computerspellen en natuurlijk de telefoon.

Cultura heeft al eerder de leerlijn Muziek in de Klas ontwikkeld, waarbij er tijdens de inschoolse periode een vierjarig traject is opgezet. Men kan dan kennis maken met diverse instrumenten waarbij er na acht lessen van instrument gewisseld wordt. Het naschools aanbod is te vinden op het Muziekplein, de plaatselijke muziekverenigingen en de Cultura-orkesten.

Klassieke muziek heeft op vrijwel ieder mens een positieve uitwerking. Het stimuleert de empathische vermogens en kinderen blijken er beter door te presteren. Het luisteren naar muziek en het maken van muziek draagt enorm bij aan het ontwikkelen van het brein. Daarnaast is het ontzettend leuk om samen muziek te maken.

Er is tot op heen veel meer vraag dan aanbod binnen de scholen. In dit nieuwe project is er ruimte voor meer dan 4000 kinderen in de gemeente Ede. Voor scholen betekent dit meer mogelijkheden en handvaten op het gebied van inschools onderwijs. De leerlingen krijgen op school muziekles en leerkrachten worden ontwikkeld door deskundigheidsbevordering. Het project “Ede omarmt Klassiek” is er op gericht om een brug te zijn tussen inschools en naschools klassiek muziekonderwijs. De kracht is de modulaire opbouw die keuzes creëert voor scholen, ouders en leerlingen.

Na maanden van voorbereiding en het uitwerken van het plan met een daarbij behorende financiële onderbouwende begroting heeft de Raad instemming verleend voor dit plan in de Raadsvergadering van 9 november.

Pieter Kool, raadslid