4 mei 2015

Raadslid Folmer: “steun burgerinitiatief Hooikamp Ederveen!”

Donderdagavond is in de Edese gemeenteraad gesproken over de nieuwe structuurvisie* van Ederveen. Hierbij was door Ederveense ondernemers een burgerinitiatief ingediend. Ruim 10 ondernemers willen op De Hooikamp hun bedrijfshuisvesting en woning bouwen.

SGP-raadslid Theo Folmer wil dat wethouder Vreugdenhil dit initiatief serieus overweegt. Immers, in het coalitieconvenant staat dat de gemeente Ede graag wil meewerken aan burgerinitiatieven. Nu er zo’n initiatief is – waarbij bovendien financieel alles in kannen en kruiken is! – moet de wethouder deze belofte wel nakomen! De gemeente moet in elk geval samen optrekken met de initiatiefnemers om te kijken of het plan gerealiseerd kan worden.

Amendement: ingediend – beloond – ingetrokken

Daarom heeft Theo Folmer donderdagavond een amendement voorgesteld op het raadsbesluit over de structuurvisie Ederveen. Echter, tijdens de vergadering beloofde de wethouder om binnen drie weken met de indieners van het initiatief in gesprek te gaan. De SGP is daar blij mee, evenals de ondernemers zelf uiteraard. Folmer heeft daarop het amendement ingetrokken.

Laat de wethouder dit initiatief uit de Ederveense samenleving in elk geval ruimhartig overwegen! Actieve burgerparticipatie in de besluitvorming moet beloond worden, vindt de SGP!

* Een structuurvisie bevat de toekomstige beleidslijnen voor de ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling van een bepaald gebied (in dit geval: Ederveen).