20 september 2017

Raadsvragen: is Ede wel klimaatbestendig?

 

Gisteren, op Prinsjesdag 2017, is het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd. Hierin staat de aanpak om Nederland klimaatbestendig te maken. Op de website van de Deltacommissaris wordt het Deltaplan als volgt omschreven: ‘Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie bevat een planmatige aanpak op lokaal en regionaal niveau. Alle gemeenten gaan uiterlijk in 2019 in hun eigen regio een stresstest uitvoeren in samenwerking met de provincies, de waterschappen en het rijk. Dit om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden voor weersextremen, zodat zij vervolgens de juiste maatregelen kunnen nemen’.

Toename neerslag

De SGP vindt met de Deltacommissaris dat Ruimtelijke adaptatie een vanzelfsprekend onderdeel dient te worden van alle fysieke ingrepen in ons land, en dus ook in de Gemeente Ede. Uit nieuwe wetenschappelijke inzichten van het KNMI blijkt dat de toename van neerslag in piekbuien zich mogelijk sneller voltrekt dan tot nu toe in de deltascenario’s is aangenomen. Daardoor neemt de urgentie voor het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie toe,

Lees de vragen hier.