25 september 2023

Raadsvragen over onderzoek naar verlengen Crisisnoodopvang

Raadslid Bert van Roekel van de SGP heeft samen met de VVD en Gemeente Belangen schriftelijke vragen gesteld aan het college over het onderzoek naar het mogelijk langer openhouden van de Crisisnoodopvang (CNO) voor vluchtelingen aan de Galvanistraat in Ede

In februari heeft de gemeenteraad ingestemd met het openen van een CNO in Ede. Omdat er toen al onduidelijkheid was over de duur van de opvang is er vastgelegd in het besluit dat de duur 1 jaar betreft.De burgemeester heeft toen ook toegezegd dat de communicatie duidelijk zou worden en daarom is op de website ook expliciet vermeld dat de opvangtermijn maximaal tot 1 jaar verlengd wordt. Dit zou betekenen dat de CNO in Ede op 1 maart 2024 zal sluiten. 

Echter heeft het college besloten om een onderzoek in te stellen naar de verlenging van het termijn om ook naar 1 maart 2024 vluchtelingen op te vangen. SGP, VVD en GBE maken zich zorgen om de betrouwbaarheid van de overheid omdat er, ondanks de duidelijk gecommuniceerde en toegezegde termijn, toch te onderzocht wordt of het termijn verlengd kan worden. Daarom hebben deze partijen samen vragen gesteld aan het College om duidelijkheid te krijgen over dit termijn en de mogelijke verlenging.