24 april 2018

Raadsvragen SGP over financiering Edese moskee

 

Op 23 april jl. meldde de NOS dat zeker dertig islamitische organisaties in Nederland de afgelopen jaren geld hebben ontvangen uit Koeweit en Saudi-Arabië of om dergelijke financiering hebben gevraagd. Dat blijkt uit gegevens die in handen zijn van NRC en Nieuwsuur.

Op de lijst staat ook de Marokkaanse Moskee Al Mouahidin uit Ede.

De 'Islamic Association Maroccan Muslims' uit Ede wordt genoemd als indiener van een aanvraag op 19 januari 2012.

 

De SGP stelt de volgende vragen aan het college:

  1. Is bovenstaande bij u bekend?
  2. Hebt u zicht op de financiering van salafistische organisaties en/of moskeeën in de gemeente Ede vanuit het buitenland?
  3. De Tweede Kamer vraagt al enkele jaren om meer transparantie over de buitenlandse geldstromen naar moskeeën in Nederland, omdat die gepaard kunnen gaan met ongewenste invloed vanuit bepaalde landen. Wat is uw visie daaromtrent?
  4. Wat vindt u van de suggestie van de Raad van Marokkaanse Moskeeën om moskeeën buitenlandse giften openbaar te laten maken? 

Mede als gevolg van buitenlandse financiering groeit de fundamentalistische islam op nationaal niveau. Zo waren er vier jaar geleden nog dertien salafistische moskeeën in Nederland, terwijl er nu 27 zijn. Dit blijkt uit een vertrouwelijk memo van de antiterrorismecoördinator NCTV, dat in handen is van NRC en Nieuwsuur. Ook het aantal salafistische predikers verdubbelde van 50 naar 110.

 

Vragen hier over aan het college:

  1. Hebt u de gevolgen van buitenlandse financiering in de gemeente Ede in beeld? Zo ja; In hoeverre zijn deze gevolgen van invloed op de gemeente Ede?
  2. Welke actie(s) onderneemt de gemeente Ede om de groei van de fundamentalistische islam te beperken?