22 januari 2016

Raadsvragen van de SGP- fractie ingevolge artikel 43 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad

Onderwerp: Personeelsbestand.
De SGP heeft kennis genomen van de memo Ede: een inclusieve cultuur met een divers personeelsbestand d.d. 5 januari 2016. In oktober 2015 heeft er een bijeenkomst
plaatsgevonden waarbij een afvaardiging van alle fracties aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de in juli 2015 aangenomen motie en de mate van diversiteit
van het personeelsbeleid en hoe dit gerealiseerd kan worden, maar ook over het bevorderen van personeel uit de gemeente Ede en/of regio Food Valley. De motie spreekt expliciet over:
“Een afspiegeling van de samenstelling van de Edese bevolking binnen de ambtelijke organisatie gewenst is”.

De SGP fractie heeft daar de volgende vragen over:
1. Waarom wordt er in de memo niet gesproken over het werven van medewerkers uit de gemeente Ede?
2. Welke acties worden ondernomen om meer afstemming met de regio Food Valley te initiëren als het gaat om de invulling van vacatures?
3. Is het College van B & W bereid om in wervingsacties te focussen op medewerkers uit de gemeente Ede?
4. Welke overwegingen hebben ertoe geleid om de focus op de lokale medewerkers niet te duiden, terwijl er expliciet in de bijeenkomst in oktober 2015 over gesproken is?
5. Wordt er in het plan van aanpak (in het eerste kwartaal van 2016) wel gesproken over de werving van personeel uit Ede of omgeving?
6. Is het College van B & W bereid om in vacatureteksten en de media helder aan te geven dat personen uit de gemeente Ede ook een belangrijke doelgroep vormen?
7. Welk percentage van het totale aantal personeelsleden wonen per 1 januari 2016 in de gemeente Ede?
8. Is het College van B & W het met de SGP fractie eens dat het een meerwaarde is wanneer personeel van de Gemeente Ede ook in de Gemeente Ede of de omgeving ervan woonachtig is?


Wij zien graag uw schriftelijke antwoorden binnen de gestelde termijn van 30 dagen tegemoet.
Nico van der Poel