8 juni 2019

Raadsvragen van de SGP- fractie over EHBO

 

Soms maakt snelle eerste hulp het verschil tussen leven en dood. Regelmatig zorgt het voor een beter herstel van een slachtoffer. Daarom is handelen van omstanders na een incident van cruciaal belang. Samen met een groep artsen, verenigd in Schok & Pomp, is het Rode Kruis daarom een burgerinitiatief gestart.

De 40.000 handtekeningen die nodig zijn om EHBO-les in het middelbaar onderwijs op de politieke agenda te krijgen, zijn inmiddels ruimschoots binnen. Ruim 50.000 mensen tekenden de petitie, waaronder verschillende Edenaren.

De SGP ziet graag een samenleving waarin mensen zorg dragen voor elkaar. Naastenliefde behoort centraal te staan. ‘Hebt uw naaste lief als uzelf’, is een actueel gebod uit de Bijbel. De gemeente kan daar samen met haar inwoners handen en voeten aan geven. Zoals Edenaren levensreddende vaardigheden laten opdoen zodat men snel kan handelen bij een ongeval.

De SGP heeft daarom de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met, en kunt u zich vinden in, de petitie van het Rode Kruis, een groep artsen verenigd in Schok & Pomp en Radio 10 dj Rob van Someren om EHBO een vast onderdeel te laten worden in het lesaanbod op middelbare scholen en dat onderwerp hoger op de politieke agenda te krijgen?
  2. Heeft u in beeld hoeveel middelbare scholen in de gemeente Ede momenteel EHBO-cursussen aanbieden en hoeveel Edenaren beschikken over een EHBO-certificaat? Zo ja, hoeveel?
  3. Zijn er beschikbare regelingen vanuit de gemeente om EHBO-cursussen tegen lager tarief aan (jonge) inwoners te faciliteren?
  4. Welke acties worden momenteel ondernomen op de Edese basisscholen met betrekking tot de EHBO-cursussen?
  5. Bent u het met de SGP-fractie eens dat meer Edenaren een EHBO-cursus zouden moeten volgen, omdat eerste hulp soms het verschil maakt tussen leven en dood? Zo ja, op welke manier(en) kan de gemeente daar een actieve(re) rol in vervullen?