21 november 2017

Raadsvragen: zorg voor begraafplaatsen

 

Namens de SGP-fractie hebben we aandacht gevraagd voor de begraafplaatsen in Bennekom en Ede.

Begraafplaats Bennekom

Vanuit Bennekom bereikte ons de klacht dat er regelmatig wordt gefietst op de begraafplaats. Het gaat dan om het pad tussen de Kerkhoflaan en de Alexanderweg. Deze ‘route’ wordt veel gebruikt als doorsteek om een stuk af te snijden. Er staan wel borden met ‘verboden te fietsen’ maar deze bieden weinig soelaas. Ouderen geven aan zich vaak verrast te voelen door snel rijdende fietsers op een plaats waar ze dit niet verwachten, en waar dit niet wenselijk en wel verboden is. 

Vragen aan het college:

  • is het bovenstaande bij u bekend?
  • wat kan de gemeente doen om de situatie veiliger en wenselijker te maken?
  • wat vindt u van de suggestie om een veer op de loophekken te plaatsen, wat een extra belemmering oplevert voor fietsers?

Begraafplaats Ede

Geruime tijd geleden hebben we als SGP-fractie, en later als raad een bezoek gebracht aan de begraafplaats in Ede. Vooral de aula trok destijds de aandacht. Er werden vele plannen gepresenteerd. Bijvoorbeeld: de banken, akoestiek en de vloer zouden worden aangepakt. Het is qua communicatie al heel lang stil rondom deze kwestie, en we zien ook geen voortgang.

Vragen aan het college:

  • wat is de reden van deze radiostilte?
  • wat is de status van de voortgang?
  • hoe verlopen de gesprekken met de architect?
  • wanneer is de te verwachten opleverdatum?

Pieter Kool, raadslid