10 maart 2014

Roelof Bisschop (SGP) bezoekt scholen in Ederveen

De Julianaschool en de Calvijnschool in Ederveen kregen vrijdagmiddag 7 maart hoog bezoek: Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP, kwam op werkbezoek. Samen met SGP-lijsttrekker Breunis van de Weerd en andere Edese SGP’ers werd hij door directie- en bestuursleden van beide scholen geïnformeerd over de benarde situatie.

Beide gebouwen zijn oud en dringend aan vervanging toe, volgens Henk Jonker, bestuursdirecteur van de Julianaschool en Nico Postema, directeur van de Calvijnschool. De scholen hebben de handen ineen geslagen.

De reformatorische Calvijnschool is te klein en de protestants-christelijke Julianaschool te groot. Daarom gebruikt de Calvijnschool nu 4 lokalen van de Julianaschool. Het is bijzonder dat de scholen op deze manier in goede harmonie samenwerken. “De situatie kan echter niet zo blijven,” zegt Ysbrand van der Veer, directeur van de Julianaschool.

Bovendien maakt de nieuwe Wet Passend Onderwijs, waardoor zorgleerlingen minder vaak doorverwezen worden, het noodzakelijk dat scholen verhoudingsgewijs meer oppervlakte krijgen. Dit probleem, dat landelijk speelt, neemt Bisschop graag mee naar Den Haag.

Nieuwe school?

De Ederveners hebben de opties goed bestudeerd en pleiten er voor om een nieuwe combi-school te bouwen: twee aparte scholen, die belangrijke voorzieningen, zoals de gymzaal, delen. “Investeren in de huidige scholen is zinloos,” aldus Postema.

Nieuwbouw is weliswaar de duurste optie voor de gemeente, maar het is de enige oplossing om ruimtelijke en financiële problemen het hoofd te bieden en om goed onderwijs te kunnen blijven geven. Jonker: “Het gaat om de gemeenschap van Ederveen!”

Het voorstel ligt momenteel bij het college en zal naar verwachting in mei in de gemeenteraad behandeld worden. Huiswerk genoeg dus voor de aanwezige (kandidaat-)raadsleden!