3 december 2016

Ruimer minimabeleid: letten op (fietsen voor) de kleintjes

 

 

Via ededoetmee.nl kunnen Edenaren die krap bij kas zitten, gebruik maken van de minimaregelingen van onze gemeente. Naar aanleiding van een recente evaluatie zijn beperkte aanpassingen doorgevoerd. Verder heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld. De SGP kon met dit alles instemmen; de extra middelen komen vooral ten goede aan gezinnen met kinderen. Daarnaast is de inkomensgrens verhoogd naar 130% van het minimuminkomen, zodat mensen niet gelijk gekort worden zodra zij iets meer gaan verdienen.

Overigens bleek dat in 2015 slechts 66% van de doelgroep gebruikt maakt van de regelingen. De wethouder heeft op onze vragen toegezegd proactief aan de slag te gaan met het verhogen van de deelnamegraad. Voor de SGP is het belangrijker dat iedereen mee kan doen, dan dat de bijdragen verhoogd zouden worden omdat de gelden anders op de plank blijven liggen.

Daarnaast hebben wij aandacht gevraagd voor de te verstrekken fietsen aan kinderen uit minimagezinnen. Wat de SGP betreft kunnen dat ook best goede tweedehands fietsen zijn, die bijvoorbeeld vanuit het werkervaringsproject van Restore beschikbaar gesteld worden. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Juist dergelijke projecten helpen om deze inwoners uit hun minimumpositie te halen. Het college heeft in eerste instantie terughoudend gereageerd op onze suggestie. We blijven de invulling van het beleid op dit punt volgen.

Kees van Wolfswinkel, raadslid