24 november 2017

Samen tegen eenzaamheid

 

Geen integrale aanpak

Eenzaamheid komt overal voor. Helaas ook in onze gemeente. Eenzaamheid betekent dat mensen voelen dat zij alleen zijn: geïsoleerd van anderen. En dat terwijl er wel behoefte is aan contact. Reeds in 2011 heeft de SGP in een motie aandacht gevraagd voor een aanpak tegen eenzaamheid onder onze inwoners. Het is ook niet zo dat er daarna niets gebeurd is. Toch ontbreekt volgens onze fractie nog steeds een integrale aanpak.

Probleem

Er is binnen onze gemeente nog steeds sprake van een forse omvang van eenzaamheid. Zo bleek uit de laatste sociale monitor dat gemiddeld 15% van de Edenaren zich soms of vaak eenzaam voelt. Voor een aantal wijken, waaronder Ede-Centrum en Veldhuizen A, gelden percentages van boven de 20%. In een tijd dat ouderen langer thuis wonen en we steeds meer een beroep doen op de kracht van onze samenleving mogen dergelijke niet voorkomen.

Samen in de wijk tegen eenzaamheid

De SGP heeft zich daarom aangesloten bij een door het CDA voorbereide motie om het college te verzoeken met een integrale en wijkgerichte aanpak te komen. De SGP heeft daarbij ingebracht dat wij het belangrijk vinden dat er sprake moet zijn van een goede en structurele samenwerking tussen de diverse samenwerkende partijen als Malkander, Woonstede en andere welzijnsorganisaties.

Ervaren eenzaamheid onder ouderen en andere inwoners met een beperking moet goed in beeld zijn bij deze organisaties. Ook moet voor onze inwoners duidelijk zijn op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan het terug dringen van eenzaamheid. Het is gewenst dat de strijd tegen eenzaamheid ook echte resultaten gaat opleveren. We zijn benieuwd met welke plannen het college met de genoemde partijen in het voorjaar hoopt te komen.

Arnold Versteeg en Kees van Wolfswinkel, raadsleden