1 oktober 2019

Serie: Perspectiefnota 2019

 

In de opmaat naar de begroting die jaarlijks in het najaar in de gemeenteraad wordt besproken en vastgesteld, is op donderdag 18 juli de Perspectiefnota 2020-2023 vastgesteld.

Bij de behandeling hebben wij aangegeven dat de SGP bijna honderd jaar op een constructieve wijze de voorstellen van het College wil beoordelen en ook steunen waar dat dan ook maar mogelijk is. Alles handelend en leidend vanuit de Kern, de Boodschap die God in de Bijbel heeft gegeven en die samengevat is in de Tien Geboden.

Als we om ons heen zien dan kunnen we constateren dat we hier op aarde niet in een paradijs leven. Hoe mooi het leven ook kan zijn en hoe geweldig de biodiversiteit misschien ook is, als we de Perspectiefnota lezen dan vindt deze constatering zichtbaar haar werkelijkheid.

Waarom?

  • Er zijn zorgen over een onevenwichtig perspectief;
  • er zijn zorgen over het sociaal domein en de compensatie vanuit het Rijk;
  • er zijn zorgen over het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte;
  • er zijn zorgen over het Programma Aanpak Stikstof;
  • er zijn zorgen over de ambities met betrekking tot de duurzaamheid;
  • er zijn zorgen over de huisvesting van de voedselbank;
  • zorgen, te veel om op te noemen.

Is het dan allemaal zo somber? Nee! Laten we dankbaar zijn voor hetgeen we hebben.

Er zijn veel betrokken inwoners die hun handen uit de mouwen steken en naar elkaar omzien. Zoveel betrokken vrijwilligers en mantelzorgers die we tegen komen bij werkbezoeken, het verenigingsleven, stichtingen, kerken, noem maar op. Dat is onbetaalbaar duurzaam kapitaal waar we zuinig op moeten zijn. 

Voor een aantal onderwerpen hebben we aandacht gevraagd en zijn er moties ingediend. In deze serie kunt u de komende 10 weken wekelijks een bericht verwachten met een  ingediende motie van de SGP.

Na het indienen van de moties hebben wij het College bij de uitvoering van de Perspectiefnota wijsheid en Gods zegen toegewenst.