26 mei 2018

SGP betreurt stoppen Edese kledingbank

 

SGP raadslid Kees van Wolfswinkel heeft raadsvragen aan het college gesteld over beëindiging van de kledingbank. De SGP betreurt het stoppen van de kledingbank en wil weten welke actie het college gaat ondernemen.

 

Op 18 mei jl. berichtte de website van De Gelderlander over de beëindiging van de kledingbank te Ede. Het ontbreken van nieuwe bestuursleden wordt als reden aangedragen voor het stopzetten van deze activiteiten. Als onderliggende reden wordt ook op de website van de kledingbank aangegeven dat de zoektocht naar een geschikte nieuwe en betaalbare huisvesting op korte termijn, en het vergroten van de financiële slagkracht op langere termijn een te grote uitdaging is gebleken voor potentiële bestuursleden.

 

De SGP betreurt het dat de kledingbank haar activiteiten wil beëindigen. De kledingbank  heeft de achterliggende vijf jaar bewezen een grote groep mensen te kunnen helpen aan kleding. Mensen die het nodig hebben en op deze wijze op een passende wijze ondersteund kunnen worden. Daarnaast wordt door de wijze van werken van de kledingbank en van de aan haar verbonden partners een bijdrage geleverd aan belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van hergebruik van materialen.

 

De SGP stelt de volgende vragen aan het college:

  1. Was het college op de hoogte van de genoemde problemen bij de kledingbank?
  2. Zo ja, heeft het college actie ondernomen om beëindiging van de kledingbank te voorkomen?  Zo ja, welke acties waren dat en wat was daarvan het resultaat?
  3. Heeft u als college meegezocht naar passende huisvesting en welke mogelijkheden kan de gemeente hierin bieden?
  4. Is er gezocht naar samenwerking met andere sociale initiatieven? Op welke wijze kan de gemeente potentiële en duurzame partners in verbinding brengen met de kledingbank? Is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar mogelijkheden van samenwerking met Werkkracht BV.
  5. Op welke wijze voelt het college zich verantwoordelijk voor het ontstaan van het gat dat nu ontstaat in kledingvoorziening van 700 tot 800 klanten? En welke acties wil het college ondernemen om dit gat in de sociale infrastructuur weer te dichten?