7 december 2015

SGP denkt na over vluchtelingen

Op 2 december organiseerde de plaatselijke kiesvereniging van de SGP te Ede een thema-avond over vluchtelingen. De avond werd gehouden in de Stadhouder Willem III-school. Drie sprekers gaven de ongeveer 50 bezoekers een helder inzicht in de complexe problemen.

 

De eerste spreker, Richard Donk, buitenlandjournalist bij het Reformatorisch Dagblad, ging in op de achtergronden van de vluchtelingenproblematiek. Er is sprake van een complexe situatie waarvoor niet zomaar oplossingen zijn te vinden. Gezien de miljoenen vluchtelingen in het Midden-Oosten is het aantal dat Europa en ook Nederland bereikt relatief gering. Als tweede sprak Arnold Versteeg, raadslid van de plaatselijke SGP-fractie over de rol van de gemeente in de opvang. De rol van de gemeente is vooral faciliterend, omdat de kaders voor opvang van vluchtelingen zijn vastgelegd in verschillende verdragen. De SGP vindt daarnaast dat er draagvlak moet zijn onder de bevolking. En misstanden moeten aangepakt worden. Namens het diaconaal platform sprak Jan de Kluijver over de praktische hulp die aan vluchtelingen gegeven wordt. Er wordt door het platform een maaltijdproject georganiseerd, waarbij vluchtelingen thuis bij mensen worden uitgenodigd voor een maaltijd. In veel gevallen worden deze ontmoetingen als verrijkend ervaren.

Na de lezingen was er ruimte voor discussie. In de discussie is ingegaan op de rol die (christelijke) inwoners van Ede kunnen spelen en de principiële houding die kan worden aangenomen. Zorgen zijn er ook over de gevolgen van de komst van deze vluchtelingen. Die mogen en moeten met name door de overheid onderkend worden. Al met al zorgden zowel de lezingen en de discussie voor een beter inzicht in de problematiek.

Meer informatie: Kees van Wolfswinkel (pkv SGP Ede, fractievolger SGP Ede), chvanwolfswinkel@kliksafe.nl