4 juli 2018

SGP dringt aan op uitbreiding bedrijventerreinen in Lunteren en Harskamp

 

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2018 heeft de SGP erop aangedrongen om haast te maken met de uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet in Lunteren en het bedrijventerrein in Harskamp.

Uit een peiling onder ondernemers blijkt dat er grote vraag is naar ruimte voor bedrijven in deze dorpen. Deze peiling is onlangs door de SGP uitgevoerd.

Wethouder Vreugdenhil gaf aan dat voor De Stroet het uitvoeringsprogramma net is vastgesteld door het college en dat medio 2019 het bestemmingsplan klaar zou kunnen zijn. Wat betreft Harskamp is op dit moment de PAS (programmatische aanpak stikstof) het grootste obstakel.

De wethouder deed de toezegging ook hier het mogelijke aan te blijven doen. De SGP houdt de vinger aan de pols en wil van de vorderingen op de hoogte gehouden worden.